MILLENNIUM MAMBO
CREDITS

Directed by Hou Hsiao Hsien 
 

Cast (in credits order) 


Qi Shu .... (Vicky)

 
Jack Kao
.... (Jack)

 
Chun-hao Tuan .... (Hao-Hao)

 
Yi-Hsuan Chen .... (Xuan)
 

Jun Takeuchi .... (Jun)
 

Chen-er Niu .... (Doze)
 

::: KINEMATRIX ::: MILLENNIUM MAMBO scritto da Hao Hsiao Hsien ::: KINEMATRIX :::